Dienstverlenings-
documenten

TARIEVEN

Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners zijn onderworpen aan een gedragscode. Deze gedragscode luidt als volgt:
1. Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners zijn zich ervan bewust dat zij binnen de financiële sector een bijzondere plaats innemen en van hen wordt verwacht dat zij een voorbeeldfunctie vervullen waar het gaat om klantbehandeling, integriteit en vakkennis.
2. Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners geven hun cliënten adviezen die naar hun eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.
3. Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners houden in hun adviezen aan cliënten rekening met de belangen van de cliënt op langere termijn voor zover deze leden hiermee bekend zijn of zij deze kunnen veronderstellen. Wij hebben de plicht u te informeren, u te behoeden voor (financiële) missers en u te wijzen op eventuele risico’s, ook als daar niet direct om wordt gevraagd. De Hypotheekxpert neemt die taak zeer serieus en dat vraagt tijd, inspanning en aandacht.

DE GOEDKOOPSTE HYPOTHECAIR PLANNER?

Heeft u wel eens geïnformeerd naar de goedkoopste hartchirurg of naar de goedkoopste valhelm? Nee: u vindt het belangrijk dat het product kwalitatief uitmuntend is. Dat vinden wij van De Hypotheekxpert nu ook!

DE DUURSTE HYPOTHECAIR PLANNER?

Nee, dat zijn wij zeker niet: onze tarieven zijn zeer concurrerend maar vooral open, eerlijk, zonder valkuilen en volledig in overeenstemming met de te verrichten werkzaamheden. U kent ze wel: de reclames dat u voor € 35,-- kunt vliegen naar Barcelona maar wanneer de boeking is gemaakt blijkt, dat u met alle bijkomende kosten veel hoger uitkomt. Wij van De Hypotheekxpert werken zo niet. Een offerte van De Hypotheekxpert is duidelijk en bevat alle kosten en geen verborgen kosten waardoor de uiteindelijke nota hoger wordt dan u aanvankelijk van ons heeft gehoord. Ons motto als het gaat om tarieven is: geen verrassingen achteraf!