• Studieverzekering

 • Studeren kost misschien wel meer dan jij je realiseert. Collegegeld, studieboeken, huur, zorgverzekering, kleding, telefoon, et cetera. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of de student thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.200,- per maand. De tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid versobert en bovendien wordt deze steeds meer omgezet van een gift in een lening. Als jij in de toekomst niet voor financiële verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig hiervoor in een vroeg stadium geld opzij te leggen. Voor meer informatie over studiekosten en overheidsvoorzieningen verwijzen wij jou graag naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en het NIBUD.

 • De Studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. jij betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouw jij een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van jouw kind, vrij komt voor de studie. Jij kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als jouw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.

 • In veel gevallen ben jij, als kostwinner, degene die de premie betaalt. Kom jij voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. In die situatie zijn er zorgen genoeg in het gezin. Het verzekerd kapitaal op de einddatum blijft echter gegarandeerd. Het is dan een geruststellend idee dat jouw kind de volledige uitkering ontvangt, zodat er later toch gestudeerd kan worden.

  • De Studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

 • Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als jouw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk.

 • Het is mogelijk uw Studieverzekering te voorzien van een indexclausule. Jij kunt dan eens per drie jaar het verzekerd kapitaal verhogen, zonder dat een nieuwe gezondheidsverklaring van de verzekerde nodig is. Met de indexclausule blijft jouw verzekering welvaartsvast. De indexering is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer.

 • 1. De loongerelateerde uitkering

 • Mocht de premiebetaler onverhoopt komen te overlijden, dan is het ook mogelijk de Studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal.
  In het algemeen is het beter de Studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.

 • Sommige Maatschappijen bieden Studieverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Jij bent verzekerd van het vooraf vastgelegde verzekerd kapitaal. Dat biedt zekerheid. Daarnaast kun jij profiteren van de maatschappijwinstdeling waardoor de uitkering hoger kan worden.

 • De website wijzeringeldzaken.nl wijst consumenten de weg naar betrouwbare informatie over geldzaken. 'Wijzer in geldzaken' is een initiatief van het Ministerie van Financiën, de financiële sector, voorlichtings-- en consumentenorganisaties, de wetenschap en de overheid. Zij zetten zich in om de consument beter in staat te stellen financiële beslissingen te nemen. De verzekeraars ondersteunen dit initiatief. Hierdoor bent jij beter instaat financiële beslissingen te nemen.