Waarschuwing bij de rekenmodules

De door geldgevers en adviseurs gehanteerde rekenmodules kunnen afwijkende maximale hypotheekbedragen weergeven.
Deze rekenmodules houden vaak geen rekening met uw onderstaande verplichtingen:

Pensioen is al van invloed vanaf 57 jaar en 3 maanden.

 • Doorlopend krediet
 • Persoonlijke lening
 • Creditcard
 • Huurkoop
 • Postorderkrediet
 • Leasing, bijvoorbeeld van uw auto
 • Salariskrediet, rood mogen staan bij de bank
 • Restschuld verkochte woning
 • Studiegeld oud stelsel
 • Studiegeld nieuw stelsel

Wat gaat er dan mis bij de werkende 55+’er? Van Driesum: "Wanneer er geen veld is om de leeftijd in te vullen, gaat de tool er vanuit dat je de komende dertig jaar hetzelfde blijft verdienen. Terwijl het pensioeninkomen in de meeste gevallen veel lager zal uitpakken. De berekeningen houden daar echter geen rekening mee en baseren de maximale hypotheek op je normale inkomen. Vandaar dat de berekening vaak veel te hoog uitpakt. De tools die de leeftijd wel meenemen, maken wel een correcte berekening. Bij sommige tools kun je wel de leeftijd invullen, maar wordt de berekening niet aangepast. Dan krijg je alleen de melding dat er geen rekening is gehouden met gewijzigde inkomsten vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd."

Maar hoe kan het dan dat de maximale hypotheek vaak te laag uitkomt wanneer iemand al met pensioen is? Ook daar blijkt een logische verklaring voor. "Voor het berekenen van de maximale hypotheek maakt de tool gebruik van het bruto-inkomen. Een bepaald percentage daarvan mag je gebruiken voor je hypotheek. Van je salaris worden echter veel meer belastingen en verzekeringspremies ingehouden om tot je netto-inkomen te komen. Bij je pensioen vervallen een aantal van deze belastingen en premies en hou je een hoger netto inkomen over. Om die reden mag je voor het berekenen van je maximale hypotheek wanneer je met pensioen bent dus een hoger percentage van je inkomen gebruiken om je maximale hypotheek te berekenen."

Bepaalde kredieten zoals studieschulden worden namelijk NIET geregistreerd. Dat kan toch verwarring en misverstanden geven indien u daar dan tevens geen mededeling van doet aan uw financieel adviseur. Verstrek uw financieel adviseur altijd een COMPLEET overzicht van uw financiële verplichtingen ! Al de genoemde kredietsoorten en verplichtingen kunnen uw maximaal verkrijgbare hypotheek in meerdere of mindere mate beperken.

Want dan wordt de door u benodigde woninghypotheek mogelijk niet haalbaar ! De maximaal verkrijgbare woninghypotheek wordt namelijk ook begrensd door een percentage van de (markt)waarde van de aan te kopen woning (100% van de marktwaarde van de aan te kopen woning; vandaar dat gevraagd wordt om een taxatierapport met vermelding van de marktwaarde).

Hypotheekverstrekkers bepalen op basis van een onafhankelijk taxatierapport of een hypotheek past bij de waarde van de woning. "Als een onafhankelijke taxateur denkt dat het huis echt niet waard is wat is wat u daarvoor biedt, dan zal een bank daar ook geen hypotheek op verstrekken. Want dan staat u natuurlijk meteen onder water."

Welke hypotheek en welke maandlasten voor u passend zijn, hangt natuurlijk helemaal af van uw persoonlijke situatie.
Voor deze MAATWERKBENADERING kunt u uitstekend terecht bij de Hypotheekxpert!

Het BKR in Tiel registreert de volgende kredietsoorten:

 • Aflopend krediet (AK)
 • Doorlopend krediet (DK)
 • Overige obligo's (RO)
 • Verzendhuiskrediet (VK)
 • Hypotheek (HY)
 • Schuldregeling (SR)
 • Telecommunicatievoorziening (TC)