• Erkend Aankoopbemiddelaar


 • Jij kunt het aankoopproces van begin tot einde laten regelen of kiezen voor bepaalde delen van de dienstverlening. Het pakket aan activiteiten dat wij samen afspreken, bepaal jij zelf en daarmee ook de hoogte van de vergoeding die de Hypotheekxpert ontvangt na aankoop van jouw nieuwe woning.

 • Wat kan Jacques A. de Bot als Erkend Aankoopbemiddelaar/ Gecertificeerd aankoopbegeleider® voor jou betekenen;

 • Jacques A. de Bot bezichtigt de aan te kopen woning samen met de jou, inspecteert de bouwkundige staat van de woning en adviseert jou vrijwel altijd een bouwkundige keuring te laten verrichten;

 • Jacques A. de Bot onderzoekt de rechten en plichten die kunnen rusten op de woning en het perceel waarop de woning staat, zoals bijvoorbeeld de erfdienstbaarheden;

 • Jacques A. de Bot onderzoekt of er sprake is van bodemverontreiniging en: of er specifieke bouwgebreken kunnen voorkomen, gezien het bouwjaar van de woning (zoals asbest, olietanks en betonrot);

 • Jacques A. de Bot geeft jou inzicht in de waarde van de woning en onderbouwt deze in een rapportage;

 • Jacques A. de Bot overlegt met jou de aankoopstrategie en voert de onderhandelingen namens jou uit en adviseert jou over het uit te brengen openingsbod;

 • Jacques A. de Bot bewaakt voor jou de geldigheidstermijn van de ontbindende voorwaarden;

 • Jacques A. de Bot voldoet tevens aan de beroepskwalificatie Erkend Financieel Adviseur , alle relevante verzekeringskwalificaties en biedt zodoende een totaaladvies;

 • Jacques A. de Bot zorgt ervoor dat de voor jou van belang zijnde bepalingen worden opgenomen in de koopovereenkomst en controleert de koopovereenkomst op juistheid en bijzondere bepalingen;

 • Jacques A. de Bot inspecteert de woning vóór de overdracht en begeleidt jou tot en met de levering van de woning bij de notaris;

 • De afspraken over de dienstverlening van je Erkend Aankoopbemiddelaar / Gecertificeerd aankoopbegeleider® worden vastgelegd in een opdracht tot dienstverlening. Op de opdracht zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

 • Diplomaregister Erkend Aankoopbemiddelaar