• JOUW AANKOOPSTAPPENPLAN

 • Het complete aankoopstappenplan voor de starter op de woningmarkt!

 • Stap 1. Hypotheekoriëntatie

 • Voordat je op zoek gaat naar een woning, zal jij moeten weten hoeveel je kunt lenen. De Hypotheekxpert heeft jou al gewaarschuwd dat de tools op internet vaak een vertekend beeld geven, omdat ze meestal weinig rekening houden met de verschillende hypotheekvormen, de al bestaande financiële verplichtingen en de risico’s die daarbij horen. Als je een afspraak maakt met de Hypotheekxpert, dan kan hij globaal uitrekenen hoeveel je kunt lenen. Hoeveel je precies kunt lenen, hangt echter af van de situatie op het moment dat je daadwerkelijk de hypotheek wilt aanvragen.

 • Stap 2. Woningoriëntatie

 • Als je weet hoeveel je ongeveer kunt lenen, kun je een afspraak maken met de aankoopmakelaar om je woonwensen te bespreken. De aankoopmakelaar kan dan gericht woningen voor je gaan zoeken. Bij de meeste aankoopmakelaars wordt er gewerkt op basis van “no cure no pay”. Dus vindt hij niet de geschikte woning voor je, ben je in de meeste gevallen geen kosten verschuldigd.

 • Stap 3. Toekomstoriëntatie

 • Als starter op de woningmarkt kijk je natuurlijk naar hoe je situatie nu is, maar houd bij alle keuzes die je maakt, zowel qua woning (de verkoopbaarheid in de toekomst) als qua hypotheekconstructie, in het oog dat je situatie in de toekomst kan wijzigen.

 • Stap 4. Actie: woningen bekijken!

 • En dan is het zover: de aankoopmakelaar stelt de eerste woningen aan je voor om te bezichtigen! Hij of zij zal met je meegaan en je onder andere op mogelijke voor- en nadelen van de woning wijzen. Verder kan de aankoopmakelaar bestemmingsplannen voor je uitzoeken en zo nodig een bouwkundig onderzoek regelen.

 • Stap 5. Je droomhuis gevonden! Je hypotheek regelen, onderhandelen over aankoop van de woning en (indien je tot overeenstemming komt) de koopakte tekenen

 • Ga met de Hypotheekxpert serieus op zoek naar een hypotheek voor jou. Belangrijke vraag daarbij is: wil je een deel van het bedrag aflossen, of juist niet? De Hypotheekxpert kan je de voor- en nadelen vertellen. Er zijn heel veel verschillende soorten hypotheken. De Hypotheekxpert kan jou hierin bij uitstek adviseren! Vervolgens kun je met je aankoopmakelaar de onderhandelingsfase in. De kennis en ervaring van de makelaar komen goed van pas bij de prijsonderhandelingen; voor een makelaar is het dagelijks werk en hij/zij is specialist in het onderhandelen. Hij/zij onderhandelt zakelijk zonder (teveel) emotie, iets wat de aankoopprijs ten goede komt. Ook kan de makelaar je helpen bij allerlei juridische zaken, bouwtechnische zaken en het opstellen van het koopcontract. Door ondertekening van het koopcontract wordt de koop in principe een feit.

 • Stap 6. Regel je zaken goed, voor nu én later

 • Bij het afsluiten van de hypotheek voor je eerste woning moet je goed opletten dat jouw hypotheek niet alleen draait om de huidige maandlasten, maar ook om de risico’s die je loopt tijdens de looptijd van jouw hypotheek, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Ook kan je rekening houden met je pensioenvoorziening, maar dat kan natuurlijk nog heel ver weg zijn. Wij maken een goede planning van je netto inkomsten en uitgaven, rekening houdend met de cijfers van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Vanuit die planning kun je op betrouwbare wijze zien hoeveel je per maand normaliter kwijt bent aan alles: je hypotheek, gas licht en water, maar natuurlijk ook je overige huishoudkosten zoals internet, tv, auto etc.

 • Stap 7. Je wordt eigenaar van je eerste woning

 • Op de dag dat de woning aan jou wordt overgedragen ga je (veelal met je aankoopmakelaar) naar de notaris om de hypotheekakte en leveringsakte (ook wel genoemd: transportakte) te ondertekenen, de sleutels van je nieuwe huis in ontvangst te nemen en… jezelf eigenaar te mogen noemen van je eerste, eigen huis!

 • Aan jou de keuze: woningoriëntatie zonder aankoopmakelaar?

 • Logo Aankoopbemiddelaar Logo Aankoopbegeleider

 • Jij kunt het aankoopproces ook van begin tot einde door ons laten regelen (inclusief aankoopbemiddeling!) of kiezen voor bepaalde delen van deze dienstverlening. Het pakket aan activiteiten dat wij samen afspreken, bepaal jij zelf en daarmee ook de hoogte van de vergoeding die de Hypotheekxpert ontvangt na aankoop van jouw nieuwe woning.

 • AANKOOPBEMIDDELING BIJ DE HYPOTHEEKXPERT

 • Jij hebt een mooi koophuis op het oog dat past bij jouw wensen en financiële situatie.

 • Als jij een woning graag wilt hebben, liggen er echter ook gevaren op de loer. Het zou kunnen zijn dat jij misschien bepaalde zaken te rooskleurig gaat beoordelen. Het is moeilijk om objectief te blijven als je iets graag wilt hebben.

 • Als Erkend Aankoopbemiddelaar / Gecertificeerd aankoopbegeleider help ik jou graag bij het kopen van jouw droomhuis en zal jou daarbij helpen de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen.

 • Vaak zal de verkopende partij een makelaar inzetten. Houd er rekening mee dat die makelaar voor de verkoper werkt en zo veel mogelijk de belangen van die verkoper dient. En dat zijn niet noodzakelijkerwijs jouw belangen. Het is daarom verstandig om ook voor de aankoop van jouw huis een onafhankelijke professional in te zetten.

 • https://www.aankoopbegeleider.nl/

 • Het aankoopproces bestaat uit verschillende onderdelen. Die willen wij kort de revue laten passeren.

 • Hierbij doe jij een eerste indruk op van het huis waarvoor jij belangstelling hebt. Meestal weet jij na deze bezichtiging of jij verdere interesse voor de woning hebt.

 • Met een tweede bezichtiging geef jij aan dat jij geïnteresseerd bent in de woning en graag nog een tweede indruk wilt opdoen. Het is belangrijk nu een professional mee te nemen. Ik zal een fysieke inspectie van de woning doen om een indruk te krijgen van het onderhoud, de gebreken en de algemene gesteldheid van de woning. Denk daarbij aan fundering, scheuren in muren, dakconstructies, levensduur van pannen, CV, elektrische installatie, aanwezigheid van asbest, olietank, houtrot, boktor/houtworm, vochtproblemen, zelfuitgevoerde verbouwingen (verwijderde dragende muren, illegale uitbouw) en ik neem de plicht tot onderzoek van jou over. Daarbij moet jij denken aan het uitgebreid stellen van vragen over gebreken en het onderzoeken van ‘zaken’ waarmee de woning is belast (voorkeursrecht, zakelijke rechten die op de woning rusten, aanschrijving gemeente).

 • Bij twijfels over de gesteldheid van de woning adviseer ik altijd een bouwkundig specialist in te schakelen, of een deskundige op een bepaald gebied zoals een funderingsdeskundige, asbest verwijderaar of olietanksaneerder. De kosten voor inspectie zijn in verhouding niet hoog en kunnen jou later een hoop ellende besparen.

 • Voor meer informatie, zie: https://www.homekeur.nl/bouwtechnische-keuring/

 • Mocht jij de woning willen kopen dan moet worden bepaald wat jij maximaal voor de woning wilt betalen. Om objectief de waarde te kunnen vaststellen maak ik een berekening voor jou (rekening houdend met mijn bevindingen bij de inspectie) en waarbij ik ook gebruik maak van verkoopcijfers van soortgelijke woningen (inclusief eventuele indexaties), zodat er een objectief beeld ontstaat van de waarde. Natuurlijk kan jouw bod daar vanaf wijken omdat jij persé in de betreffende buurt wilt wonen of in het betreffende huis.

 • Indien jij wilt kan ik voor jou de onderhandelingen met de verkopende makelaar/verkoper verzorgen. Uiteraard bepaal jij zelf welk bod jij wilt uitbrengen. Met mijn expertise kan ik samen met jou de strategie bepalen en de onderhandelingen ingaan. Bij het bepalen van de strategie is samenspraak erg belangrijk omdat het hierbij ook van belang is wanneer de overdrachtsdatum is, welke roerende goederen er in het bod zitten, welke ontbindende voorwaarden er meegenomen worden en hoe lang het bod blijft staan. Een bod wordt uiteraard altijd uitgebracht "onder voorbehoud van financiering" en zo nodig “ onder voorbehoud van een conveniërende bouwkundige inspectie”.

 • Deze term is eigenlijk verwarrend. Een koopcontract is niet voorlopig. Het wil alleen zeggen dat de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden en het eigendom van de woning nog niet is overgegaan op de koper.

 • De ontbindende voorwaarden zijn erg belangrijk. Het is van het grootste belang dat de uiterste data zodanig zijn vastgesteld dat er voldoende tijd is om een financiering aan te gaan of om een bouwkundige keuring te laten verrichten. Zeker als jij ZZP-er bent, een eigen onderneming hebt of jouw inkomen voor een groot deel uit overwerk/flexwerk bestaat, kan het meer tijd kosten een passende financiering te vinden.

 • Belangrijk genoeg dus om het beoordelen van het koopcontract aan een professional over te laten (die tevens voor jou de data van de ontbindende bepalingen in de gaten houdt).

 • Een van de voorwaarden in het koopcontract is het storten van de waarborgsom bij de notaris van 10% van de koopprijs. Meestal wordt dit vervangen door een bankgarantie. Indien jij in gebreke blijft wordt de bankgarantie aangesproken. De bankgarantie wordt, indien jij dit wenst, door mij geregeld (meestal als onderdeel van het adviseren en regelen van de hypotheek).

 • De notaris stelt met jou en de verkoper een transportdatum (juridische overdracht van de woning) vast. Hij zal voor deze datum behoorlijk wat papieren naar jou toesturen, onder meer de concept-transportakte en de afrekening. Hierop staan alle bedragen vermeld die bij de notaris moeten worden voldaan, bijvoorbeeld de koopsom, overdrachtsbelasting en kadastrale kosten en hoe dat wordt gefinancierd (meestal door middel van een hypotheek en een gedeelte eigen geld).

 • Vóór de levering van de woning vindt er nog een inspectie van de woning plaats om te bekijken of alle eventueel overgenomen roerende goederen ook inderdaad nog aanwezig zijn, de woning verder netjes is achtergelaten en of er geen beschadigingen zijn.

 • Het is goed om de papieren van de notaris goed te bekijken zodat er geen verrassingen zijn bij het daadwerkelijk ondertekenen. Deze controle kan ik van jou overnemen. Ook bij de inspectie van de woning kan ik aanwezig zijn, de makelaar van de verkoper is er immers ook.

 • Als Erkend Aankoopbemiddelaar / Gecertificeerd aankoopbegeleider heb ik een gedegen opleiding gevolgd en ben ik ingeschreven in het register Erkend Aankoopbemiddelaar. Jij kunt er dus vanuit gaan dat jij bij mij aan het juiste adres bent om jou tijdens het gehele aankoopproces te begeleiden.

 • Het is ook mogelijk om mij voor onderdelen van het proces in te schakelen zoals bij het onderzoek bij de tweede bezichtiging, bij de onderhandelingen of bij de inspectie vóór de oplevering.

 • Jij kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor een gratis oriëntatiegesprek.