• Hypotheekmogelijkheid en financieel advies voor de medicus in opleiding tot medisch specialist


 • Uw situatie

 • In uw omgeving ziet u de patiënt vaak wanneer hij/zij is doorverwezen door de huisarts. U bent specialist of 'arts in opleiding tot specialist' (AIOS). In de financiële wereld werkt dat ongeveer net zo. Iemand met financiële vragen neemt met ons contact op. Wij worden daarom ook wel genoemd 'de financiële huisdokter'!
  Aansluitend op de algemene trend en vertrouwend op uw instemming gebruiken wij hierna de informele ' jij/jouw-vorm '.

 • Wij willen beginnen bij jou als specialist in opleiding. Een zeer interessant traject waarin jij alles kunt leren over jouw beroep! In deze fase heb jij te maken met een inkomen dat nog volop in ontwikkeling is. Jij bent druk bezig met 'opbouwen'. Zowel qua opleiding/werk als: vrienden, relatie(s), en ook materiële zaken. Misschien heb jij zelfs (al) een vaste relatie en/of kinderen. Er dient zich van alles aan. Jij hebt dan eigenlijk financieel overzicht en advies nodig.

 • Om maar eens een voorbeeld te noemen:
  Jij hebt mogelijk een woning op het oog! Wij willen jou hier graag in adviseren en begeleiden.

 • Aanvraag hypotheek

 • Jij vraagt jezelf af: wat zou ik met mijn huidige en toekomstige inkomen aan hypotheek kunnen aantrekken? Kan ik dat betalen? Moet ik eigen geld meebrengen, zo ja: hoeveel? Welnu, wij kunnen jou snel voorrekenen wat jij aan hypotheek zou kunnen aantrekken. Zie ook hierboven in de kopregel 'Zelf berekenen', submenu 'Maximale hypotheek berekenen'. Maar wij helpen jou daarmee graag persoonlijk als jij dat prettig vindt.

 • Voor medici en AIOS gelden in principe dezelfde hypotheekregels als voor elke willekeurige woninghypotheek. Soms verstrekken banken bij AIOS een beperkte rentekorting en/of houden zij al rekening met jouw toekomstige inkomensstijgingen.

 • Na 1 januari 2013 is de rente op een nieuw afgesloten woninghypotheek alleen fiscaal aftrekbaar indien er wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Jij kunt in principe kiezen voor: een 'lineaire hypotheek', deze heeft een bruto dalend maandbedrag (elke maand hetzelfde bedrag aflossen; de te betalen rente wordt echter elke maand, als gevolg van de maandelijkse aflossingen, iets lager). Óf jij kiest voor: een 'annuìteitenhypotheek', deze heeft een bruto vast maandbedrag. Bij de annuìteitenhypotheek los jij eerst weinig af en betaal jij veel rente; later verandert dit in: los jij steeds meer af en betaal jij steeds minder rente; het bruto maandbedrag blijft echter gelijk zolang de rente niet wordt herzien (dit laatste gebeurt na afloop van de periode waarvoor de rente vast is gezet volgens jouw contract; jij ontvangt dan uiterlijk drie maanden voor de renteherzieningsdatum een nieuw rentevoorstel van de geldverstrekker). Het bruto maandbedrag verschilt van het netto maandbedrag, omdat de fiscus via de zgn. renteaftrek een bedrag aan de geldnemer terugbetaalt.

 • De waarde van de Erkend Hypothecair Planner (wij zijn tevens Verzekeringsmakelaar) ligt in: klankbord zijn en (ook actieve) persoonlijke begeleiding kunnen bieden. Een natuurlijk verschijnsel is dat 'wij mensen' wel eens financieel zorgelozer dreigen te worden als ons inkomen flink toeneemt. Wij krijgen dan een 'wow-gevoel' en de gedachte kan postvatten dat 'er weinig meer kan gebeuren'. Juist daarom is het goed om regelmatig 'scherp' gehouden te worden door jouw 'financiële huisdokter' die ook weet wat er in jouw vakgebied speelt en jouw taal spreekt.

 • Voorbeeld.
  Stel een collega wil liever geen "aanvullende" arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten. Als argument noemt hij/zij: "medische hulp is bij mij om de hoek, want ik werk in een ziekenhuis, dus wat kan mij eigenlijk overkomen?". Wij tonen dan de cijfers waaruit blijkt dat veel ongelukken in en om het huis en/of in de vrije tijd en/of in het verkeer gebeuren! Medische hulp is dan sowieso niet à la minute beschikbaar. En als deze er dan (hopelijk snel) is, dan is dat niet hetzelfde als een financiële vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid(!) Ziekenhuisopname en revalidatie kunnen soms jaren duren, met een daarbij komend tijdelijk of soms blijvend inkomensverlies, omdat jij geheel of gedeeltelijk (tijdelijk of soms blijvend) niet kunt werken. We zien steeds meer dat ook medici zich hiervan bewust tonen. Medici krijgen meer oog voor hun eigen financiële positie, zij hebben ook hun wensen en verlangens en willen net als andere beroepsbeoefenaren meer financiële zekerheden inbouwen. Daar hoort dus een goed financieel overzicht én advies en een op maat gesneden financiële planning bij (lettend op alle ins en outs, zoals bijv. jouw arbeidsovereenkomst en de geldende cao)!

 • In de (vervolg)opleidingsfase tot Medisch Specialist kan het gebeuren dat er behoefte is aan meer financiële armslag. Sowieso moet de (vervolg)opleiding betaald worden (momenteel nog voor het grootste deel uit het Opleidingsfonds van het Ministerie van VWS). Het is voor jou niettemin een dure periode. Als onafhankelijk adviseur en bemiddelaar hebben wij contact met alle marktpartijen. Vrijwel altijd kunnen wij voor jou een oplossing adviseren en daar een passende financiële partij bij vinden.

 • Wij kijken altijd of de lasten nu betaalbaar zijn en in de toekomst ook betaalbaar blijven gelet op jouw huidige en toekomstige inkomsten/uitgaven en wensen. Wij stellen een inkomens- en uitgavenoverzicht op. Netto inkomsten minus netto uitgaven resulteren in 'Consumptief Besteedbaar Inkomen' (CBI). Is de einduitkomst een 'plus' (overschot) of een 'min' (tekort)? Aan de hand daarvan kun jij ook prioriteiten stellen en keuzes maken.

 • Nadat jij jouw (vervolg)opleiding hebt voltooid volgt er doorgaans een heel ander inkomensplaatje. Jij kunt dan immers in principe een aanstelling krijgen als Medisch Specialist.

 • We kennen de vrijgevestigde specialist, die profiteert van bepaalde fiscale faciliteiten voor ondernemers. Daarnaast zijn er de Medische Specialisten die in loondienst zijn van een ziekenhuis of kliniek (op basis van een arbeidscontract en de geldende cao).

 • In grote lijn er de volgende 2 mogelijkheden:

  1. Inkoop in een maatschap van Medisch Specialisten c.q. overname van het maatschapsaandeel van een uit de maatschap tredende maat

  2. In loondienst treden bij een ziekenhuis of kliniek


 • Ad 1. Toetreding tot een maatschap

 • Deze variant is in beweging, gezien de vorming van zgn. Medisch Specialistische Bedrijven, waarbij veelal alle medische specialisten van een ziekenhuis zich aansluiten. Dit zijn complexe vraagstukken waar specifieke advisering bij vereist is. Vanuit het kabinet ziet men ook de optie van aandeelhouderschap in het ziekenhuis. Maar daarvoor dienen de wettelijke mogelijkheden verruimd te worden (door middel van wetswijziging).

 • Ad 2. In loondienst bij ziekenhuis of kliniek

 • In de visie van het kabinet is en blijft deze variant/optie mogelijk. Grondslag van rechten en plichten is dan de door jou getekende arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis of kliniek (incl. de geldende cao). In principe verschilt dit niet met de positie van andere werknemers (incl. vangnet sociale verzekeringen in Nederland). Dit wordt uiteraard anders indien jij in dienst treedt bij een ziekenhuis of universiteit in het buitenland (full-time of part-time). Dit laatste vereist vaak aanvullende juridische, financiële en fiscale expertise.

 • Door al deze veranderingen is ook weer financieel advies over jouw privézaken zeker aan te raden. Jouw doelstellingen worden dan opnieuw doorgesproken en gerangschikt, mede in het licht van jouw financiële situatie en de risico's die jij wel of niet acceptabel vindt. Denk aan inkomensrisico's (zgn. 'life-events', zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden, relatiebeëindiging, toekomstige gewenste situatie bij pensionering) en de wenselijkheid van het opbouwen van een bepaald vermogen. Als er kinderen zijn zal dat ook de aandacht krijgen (reserveren voor hun opleiding en studie).

 • Wij adviseren jou om regelmatig (bijvoorbeeld 1 x per jaar of 1 x in de twee jaar) een onderhoudsgesprek te hebben met ons, jouw financiële huisdokter. Dan kunnen wij samen de eventuele veranderingen de revue laten passeren en kan er opnieuw naar de eerder gekozen (en eventuele nieuwe) doelstellingen worden gekeken. Bij bepaalde situaties dient de financiële privé-positie opnieuw door middel van een CBI opstelling (netto inkomsten minus netto uitgaven, resulterend in 'Consumptief Besteedbaar Inkomen') in beeld te worden gebracht.