• De looptijd van jouw hypotheeklening eindigt. Wat is verstandig te doen?

 • Voor de financiering van jouw woning heb jij een hypotheek afgesloten en een datum afgesproken waarop de lening moet zijn afgelost. Meestal is dit moment 30 jaar nadat jij de lening bent aangegaan. Wij zijn gespecialiseerd in hypothecaire kredieten.

 • De gevaren van de aflossingsvrije hypotheek


 • Verschil: rentevast periode en einde looptijd

 • Bij een hypothecair krediet spreek jij met de bank een periode af waarbinnen de hypotheekrente niet zal veranderen. Dit noemen wij de rentevastperiode. Die periode is vaak 5, 10, 20 of 30 jaar. Daarnaast is er de periode waarvoor de lening wordt gesloten. Aan het eind van deze periode moet de lening in beginsel worden terugbetaald. Deze periode noemen wij de looptijd van de hypotheek. Beide begrippen worden weleens door elkaar gehaald.

 • Kernvraag: is er bij het einde van de looptijd voldoende geld om de lening af te lossen?

 • Wanneer het einde van de looptijd nadert, is de belangrijkste vraag of er voldoende vermogen aanwezig is om de lening volledig af te lossen? Is de looptijd van jouw lening voorbij, dan kunnen zich verschillende situaties voordoen:

  • Jij hebt de lening volledig terugbetaald;

  • Jij betaalt aan het einde van de looptijd de lening in één keer terug;

  • Jij hebt onvoldoende vermogen om de lening op de einddatum volledig af te lossen.


 • Een aflossingsvrije hypotheek? Laat je dan persoonlijk en deskundig informeren

  Onderstaande brochure bevat belangrijke informatie over de aflossingsvrije hypotheek. Wij willen voorkomen dat jij beslissingen neemt die in de toekomst voor jou negatieve consequenties kunnen hebben. Neem daarom de tijd om de informatie in deze brochure te lezen.

  Brochure aflossingsvrije hypotheek
 • Ken het aflosschema van jouw hypotheek

 • Heb jij maandelijks een deel van de lening afgelost? Of betaal jij op de einddatum de lening in één keer terug? Is er bij het afsluiten van de lening een verzekering afgesloten of een bankrekening geopend met de bedoeling om daarmee op het einde van de looptijd van de hypotheek de lening af te lossen? Hoe hoog is naar verwachting op de einddatum de resterende schuld? Vragen waar veel mensen niet direct een antwoord op weten. Jouw Erkend Hypothecair Planner kan hierop snel een antwoord geven!

 • De situatie dat er onvoldoende geld is om de lening op einddatum volledig af te lossen

 • Wanneer blijkt dat er op de einddatum onvoldoende vermogen aanwezig is om de lening volledig af te lossen, dan zijn er een aantal mogelijkheden en aandachtspunten:

 • Daarnaast kun jij te maken krijgen met de kosten van meerwerk en met kosten voor bijvoorbeeld het aanleggen van de tuin en de erfafscheiding. Deze meerwerk- en extra kosten zijn vaak niet inbegrepen in de aanneemsom. Samen met jou proberen wij altijd in een vroeg stadium een schema op te stellen dat overzichtelijk maakt welk bedrag op welk moment tijdens de bouw nodig is.

 • Investeren in duurzaam bouwen loont

 • Bij de bouw van een nieuwe woning kun jij ervoor kiezen om extra te investeren in het duurzaam maken van de woning. Nieuw te bouwen woningen zullen meestal niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Juist bij het bouwen van de woning kun jij direct voorzieningen laten aanleggen waardoor het energieverbruik van jouw woning heel laag kan blijven. Dergelijke voorzieningen vragen waarschijnlijk extra investeringen. Investeringen die binnen een aantal jaren worden terugverdiend. Er zijn diverse regelingen en subsidies die het aantrekkelijk maken om “duurzaam” te bouwen. Wij kennen die regelingen en vertellen jou daarover graag meer.

 • Als jij voorziet dat jij op het eind van de looptijd over onvoldoende vermogen beschikt om de lening volledig af te lossen, kun jij besluiten om tussentijds extra aflossingen te doen. Bij vrijwel alle hypothecaire leningen mag jij per jaar minimaal 10 % van het geleende bedrag boetevrij aflossen. Jij moet daarvoor dan uiteraard wel de liquiditeiten hebben. Vervroegde aflossing heeft echter gevolgen voor jouw fiscale positie. Ons advies is daarom altijd eerst met een Erkend Hypothecair Planner van ons kantoor contact op te nemen wanneer jij van plan bent vrijwillig tussentijdse aflossingen op jouw hypotheeklening te doen.

 • Banken hanteren een verschillend beleid. De ene bank staat erop dat bij het einde van de looptijd de schuld volledig wordt afgelost. De andere bank is bereid een nieuwe leningsperiode met jou overeen te komen waardoor aflossing op een later moment in de toekomst komt te liggen. Wil jij weten wat het beleid van de bank is waar jouw hypotheek is afgesloten? Vraag het een Erkend Hypothecair Planner van ons kantoor. Wij zoeken dit dan voor u uit.

 • Als de bank bereid is de looptijd van de hypotheek te verlegen, dan doet de bank onderzoek of jij de lasten van deze hypotheek ook kunt dragen. Misschien dat in de nieuwe periode jouw inkomen anders wordt doordat jij in deze periode met pensioen gaat. Ook kan het zijn dat jij de hypotheekrente over de volle nieuwe periode niet langer fiscaal mag aftrekken. Het is dus belangrijk om tijdig een goede indicatie te hebben wat de nieuwe woonlasten worden en of jij deze ook kunt dragen. Wij kunnen jou deze indicatie geven.

 • Het kan zijn dat jouw hypotheek nu is afgesloten bij een bank die niet bereid is de looptijd te verlengen. In dat geval kunnen wij onderzoeken of het in jouw situatie mogelijk is een nieuwe hypotheek af te sluiten. Het antwoord op die vraag hangt af van de hoogte van de lening die jij nodig hebt, de waarde van jouw woning en jouw inkomen gedurende de looptijd van de nieuwe hypotheek. Wij kunnen voor jou vroegtijdig een indicatie maken of een dergelijke hypotheek tot de mogelijkheden behoort en zo ja voor welk bedrag.

 • Wanneer verlenging van de looptijd van de hypotheek of een nieuwe hypotheek niet mogelijk is, dan kunnen wij voor jou uitzoeken of bepaalde gelden uit andere verzekeringen of spaarproducten vrijgemaakt kunnen worden om de hypotheeklening toch af te lossen. Is slechts een gedeeltelijke aflossing mogelijk, dan is het vaak toch mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten. Samen met jou kunnen wij de alternatieven inventariseren en jou begeleiden bij de uitvoering van de keuze die het beste bij jouw wensen aansluit.


 • De situatie dat er wel voldoende vermogen is om jouw hypotheeklening af te lossen.

 • Ook wanneer er wel voldoende vermogen is om de hypotheek op het eind van de looptijd volledig af te lossen, zijn er een aantal mogelijkheden en aandachtspunten waarop wij jou graag attenderen.

 • Wanneer jouw hypotheek op het eind van de looptijd volledig is afgelost, valt een belangrijke kostenpost weg. Indien jouw inkomen gelijk blijft betekent dit dat jij meer te besteden krijgt. Maar zou jouw inkomen dalen, bijvoorbeeld doordat jouw pensioen lager is dan uw huidige inkomen, dan kan een situatie ontstaan waarbij jij een fors vermogen hebt in de vorm van de waarde van jouw woning maar toch te weinig liquide middelen om in deze fase van jouw leven nog leuke dingen te doen. Wanneer dit in jouw situatie het geval is, kunnen we samen met jouu kijken naar mogelijke alternatieven.

 • Met het ouder worden veranderen de wensen aan wooncomfort. Het kan zijn dat jij daarom een aantal aanpassingen aan de woning wilt doen. Deze kunnen gefinancierd worden door middel van een consumptief krediet maar ook door een “kleine” hypotheek. Het is verstandig deze alternatieven samen met een Erkend Hypothecair Planner van ons kantoor op een rij te zetten.

 • Doordat jij een eigen woning vrij van hypotheek heeft, zal jij waarschijnlijk een hogere eigen bijdrage moeten betalen wanneer jij bijzondere, medische zorg nodig hebt. Het kan verstandig zijn om hiervoor een bedrag te reserveren. Wij kunnen jou inzicht geven met welke hogere eigen bijdragen jij rekening moet houden als jij over een eigen woning beschikt waarop geen hypotheekschuld meer rust.

 • Jouw woning vrij van hypotheek vertegenwoordigt een aanzienlijk vermogen. Wij willen voorkomen dat bij jouw overlijden jouw nabestaanden fors erfbelasting moeten betalen wanneer zij de (waarde van) de woning erven. Er zijn, binnen de geldende fiscale regels, verschillende mogelijkheden om te bereiken dat een zo groot mogelijk deel van de waarde van de woning zonder erfbelasting overgaat naar de nabestaanden. Over het algemeen geldt hierbij dat hoe vroeger jij hiervoor de juiste maatregelen neemt, hoe gunstiger dit fiscaal uitpakt.