• Ondernemershypotheek

  • De hypotheek voor de Ondernemer!

  • Jacques A. de Bot is gespecialiseerd in: ondernemers, waaronder ook DGA’s en ZZP’ers. Na het opstellen van mijn financiële plan overleggen wij samen wat voor jou persoonlijk het beste is!

  • De aankoop van jouw woning en het regelen van de daarbij passende financiering is een grote en zeer belangrijke beslissing in jouw leven. Het is een persoonlijke beslissing want ieder mens is uniek en verschillend!

  • Mijn advies gaat verder dan het alleen bemiddelen van de woningfinanciering. Jacques A. de Bot bespreekt het volledige financiële plan samen met jou, om een juiste balans te vinden tussen zekerheden en risico’s.

  • Bij ons, als financieel huisdokter, sta jij als cliënt centraal!

  • foto

Het adviseren en bemiddelen in een woningfinanciering is maatwerk. Jij gaat immers een contract aan voor de komende dertig jaar!

Mogelijk heb jij al een hypotheek en…. is het de hoogste tijd deze eens kritisch tegen het licht te houden. Jacques A. de Bot is een allround adviseur op hypothecair en fiscaal gebied en maakt voor jou vooraf een financieel plan met alle ins en outs!

Hierbij komt onder meer aan de orde:

Welk bedrag kan jij investeren voor de aankoop van de woning, hoeveel eigen middelen heb jij nodig en hoeveel aanvulling met een hypotheek. We analyseren de jaarcijfers voor jou. We kijken naar cashflow / solvabiliteit / liquiditeit van jouw bedrijf.

Wat zijn de risico’s van deze toekomstige verplichtingen, kan jij deze verplichtingen dertig jaar lang wel blijven betalen, denk hierbij aan situaties van gezinsuitbreiding, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, pensionering, overlijden, waardedaling woning, onderhoud eigen woning, eigenaarslasten, na de rentevaste periode een forse verhoging van de hypotheekrente. Blijft alles dan nog wel betaalbaar? Zijn deze risico’s te verzekeren en wat kost dit dan?

Kom jij mogelijk in aanmerking voor een starterslening of een hypotheekgarantieregeling ( NHG ), waardoor jij toch een woning kan kopen en/of een rentevoordeel kan behalen.

Hoeveel is jouw belastingvoordeel en hoeveel jaar heb jij dit belastingvoordeel eigenlijk.

Welke bank sluit naadloos aan op jouw wensen en mogelijkheden. Duur van de lening, rentepercentage, renteperiode ( looptijd ), welke aflossingsvorm, welk percentage mag jij jaarlijks boetevrij aflossen, meeverhuizen van jouw rentepercentage bij aankoop volgende woning, verhoging bestaande hypotheek om bijvoorbeeld te kunnen verbouwen. En… wat kost dit?

Voor bestaande hypotheken zijn er verschillende vormen die ook nog eens met elkaar kunnen worden gecombineerd. Een vraag die op dit moment veel gesteld wordt: kan de maandelijkse verplichting lager? Is er een rentemiddeling mogelijk, is het voordeliger om de bestaande hypotheek over te sluiten naar een andere bank, is het verstandig om een deel boetevrij in te lossen en wat zijn de fiscale consequenties? Ook voor deze situaties maak ik een volledig adviesrapport, zoals hierboven in het kort omschreven. Zowel de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) als Vereniging Eigen Huis geven aan dat ondernemers vaak makkelijker een woninghypotheek kunnen krijgen dan zij denken. Maar consumenten denken, mede door de media, dat een zelfstandige moeilijk of zelfs helemaal geen woninghypotheek kan krijgen.

ZZP'ers hebben nu meer mogelijkheden om een hypotheek met NHG af te sluiten. Voorheen moesten zij 3 jaar actief zijn als zelfstandige, nu kunnen zij met een Inkomensverklaring al na 12 maanden zelfstandigheid NHG krijgen. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Het toets inkomen: deskundig en onafhankelijk vastgesteld

Heeft de zelfstandige nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten? Dan kunt u een inkomensverklaring aanvragen. Met deze inkomensverklaring wordt het toets inkomen vastgesteld.

Hoe wordt het toets inkomen vastgesteld?

  • Het toets inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag de ZZP'er maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt ook in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.
  • Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.
  • Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Zo wordt in een vroeg stadium duidelijk of een hypotheek met NHG mogelijk is op basis van het ondernemersinkomen.

Wat zijn de kosten?

De kosten bedragen maximaal € 250,- exclusief BTW en worden door de opdrachtgever rechtstreeks voldaan aan de deskundige via een éénmalige SEPA machtiging die deel uitmaakt van de opdrachtbevestiging.

Wat is de doorlooptijd?

Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt de deskundige binnen vijf werkdagen het toets inkomen vast, dat wordt vastgelegd in de NHG inkomensverklaring ZZP'er. Dit document wordt in pdf-formaat per mail toegezonden aan de opdrachtgever.

Geldigheid van de inkomensverklaring

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod worden gedaan.

Natuurlijk kan jij als ondernemer veelal ook een hypotheek zonder NHG krijgen. Jij bent dan wel afhankelijk van de regels van de geldverstrekker. Niet elke geldverstrekker verstrekt aan ondernemers (zomaar) een hypotheek. Zij hanteren hun eigen beleid en voorwaarden. Soms kun jij als ondernemer ook zónder NHG een hypotheek krijgen wanneer jij nog maar één of twee jaarinkomens kunt overleggen. De bestendigheid van het inkomen moet ook dán wel aannemelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van een goed onderbouwde prognose.