BNP Parisbas Personal Finance

Bel of mail ons!

BNP Paribas PF werkt samen met
onafhankelijke hypotheekadviseurs en partners.

Variabele rente
Uitleg variabele rente
Een ‘Variabel rentetarief’ betekent dat uw rentetarief iedere maand opnieuw wordt vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat uw maandlasten sterk kunnen schommelen. Een daling van de rente leidt meteen tot lagere maandlasten. Een stijging van de rente leidt tot verhoogde maandlasten. Bedenk vooraf dus goed of u sterke schommelingen in uw maandlasten kunt opvangen. Hoeveel financiële ruimte u nodig heeft om deze schommelingen op te vangen, is niet van tevoren met zekerheid te zeggen. Er bestaat géén direct verband tussen onze variabele rente en de Euriborrente. De aard van onze variabele rente is dat wij de marktontwikkelingen volgen. BNP Paribas Personal Finance bereikt dit door deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de variabele rente zo aan te passen dat ze in lijn ligt met de variabele rentes in de hypotheekmarkt. De variabele rente van BNP Paribas PF is in grote lijnen opgebouwd uit de volgende variabele componenten:

Basistarief (‘inkooptarief’). Dit is de prijs die wij betalen voor het inkopen van geld om hypotheken te financieren. In ons geval kunnen wij alleen geld inkopen van één partij, en dat is onze moedermaatschappij: BNP Paribas Personal Finance in Frankrijk. Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en kapitaalkosten. Deze opslag dekt de kosten van de risico’s die wij lopen met het financieren van hypotheken. In ons geval moeten wij deze opslag ook betalen aan onze moedermaatschappij BNP Paribas Personal Finance in Frankrijk. Omdat wij alleen daar geld kunnen inkopen.
Doorlopende dienstverleningskosten. Hiermee dekken wij onze bedrijfskosten, zoals bijvoorbeeld het (laten) administreren en beheren van de hypotheken, huisvestings- en personeelskosten, etc.
Winstopslag. Als geldverstrekker kunnen wij deze opslag toevoegen aan ons vermogen om zaken te kunnen blijven doen. Bovendien voldoen wij hiermee aan de vermogenseisen van DNB.
Individuele risico-opslag. Wij lopen meer risico met sommige hypotheken. Dit geldt voor hypotheken waarvan het hypotheekbedrag een groter deel van de waarde van de woning omvat. Heeft u een hypotheek zonder NHG? Dan brengen wij een extra opslag in rekening als het hypotheekbedrag 75% of meer van de executiewaarde bedraagt. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan brengen wij geen risico-opslag in rekening en krijgt u bovendien een korting op de basisrente.

Wilt u uw variabele rente voor een langere periode vastzetten? U kunt uw variabele rente op ieder gewenst moment omzetten in een rente die voor een langere periode vaststaat. Aan deze omzetting zijn geen kosten verbonden. Als u uw variabele rente wil omzetten stuurt u ons een ingevuld en ondertekend Keuzeformulier Variabele Rente toe. Dit formulier vindt u hier. Heeft u meerdere leningdelen met een variabele rente die u wilt omzetten? Vult u dan voor ieder leningdeel een formulier in. De rente zal worden vastgezet op de rente die voor de gekozen rentevastperiode geldt op de dag van ontvangst van het keuzeformulier. Klik hier voor de actuele tarieven. De ontvangst van het keuzeformulier zal schriftelijk aan u worden bevestigd. Als het keuzeformulier door onze servicemaatschappij Quion wordt ontvangen:

Voor de 16e dag van een kalendermaand: dan gaat de gekozen rentevastperiode in bij aanvang van de volgende kalendermaand. Op of na de 16e dag van de kalendermaand: dan gaat de gekozen rentevastperiode in bij aanvang van de tweede daaropvolgende kalendermaand. Een voorbeeld: Quion ontvangt op 13 oktober uw formulier waarop u aangeeft de rente voor 10 jaar vast te willen zetten. De rentevastperiode van 10 jaar gaat dan in per 1 november. Stel Quion ontvangt uw formulier op 22 oktober, dan gaat de nieuwe rentevastperiode in per 1 december. Let er bij het vastzetten van uw variabele rente op dat het niet mogelijk is om een rentevastperiode te kiezen die langer loopt dan de resterende looptijd van uw lening(deel). Dus bijvoorbeeld: uw hypotheek loopt nog 11 jaar en 9 maanden. U kunt dan kiezen voor een rentevastperiode van maximaal 10 jaar.

“Interpersoonlijk en onafhankelijk financieel advies met (optimaal) gebruik van de digitale mogelijkheden”.
Toch een advies van een Erkend Hypothecair Planner door u gewenst,
contact u dan De Hypotheekxpert Soest / Huizen Luyksgestel 035-5313388.