• Schenking door ouders

  • Indien jouw ouders jou geld willen schenken kan dit afhankelijk van de hoogte van het bedrag geld kosten in de vorm van schenkbelasting. Er bestaan echter ook vrijstellingen. Zo mag er jaarlijks een bedrag vrij geschonken worden, maar je kunt voor het reguliere vrijstellingsbedrag (€ 6.604) uiteraard geen woning kopen. Bij het onderdeel 'Familiebank anno 2017' bespreken wij de mogelijkheid van een eigen woning familiebanklening met bijv. de mogelijkheid om door de ouders jaarlijks tot maximaal het reguliere vrijstellingsbedrag schenkingen in de vorm van kwijtscheldingen op de familiebanklening te doen. Voorts is er de mogelijkheid voor de ouders (indien zij daarvoor spaargeld beschikbaar hebben) om jou een bedrag te schenken met gebruikmaking van de éénmalige verhoogde vrijstelling.

  • Wordt het geld geschonken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigenwoning, voor aflossing van jouw eigenwoningschuld of voor afkoop van de erfpacht, bedraagt de éénmalige vrijstelling € 105.302. Aan deze (bijzondere) vrijstelling zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Indien jij eerder van een verhoogde (schenkings)vrijstelling gebruik hebt gemaakt, kan de vrijstelling daardoor (aanzienlijk) worden verlaagd. Graag informeren wij jou op basis van jouw situatie.

  • Vrijstelling voor Schenkbelasting

  • Ontvang jij een schenking, dan moet jij mogelijk hierover Schenkbelasting betalen. Hoeveel belasting jij moet betalen, hangt af van de hoogte van de schenking en van wie de schenking wordt verkregen. M.a.w.: de eventuele relatie met de schenker is dan bepalend.

  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting

  • Ieder jaar mogen jouw ouders jou (en jouw broers en zussen) belastingvrij een bepaald bedrag schenken. Jij hoeft hiervan geen aangifte te doen, wel als het bedrag van de schenking hoger is dan de vrijstelling.

  • Wordt het geld geschonken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigenwoning, voor aflossing van jouw eigenwoningschuld of voor afkoop van de erfpacht, dan kun jij gebruik maken van de éénmalige verhoogde vrijstelling. Indien jouw ouders jou voor 2010 al eens een bedrag van de éénmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen jouw ouders jou nog éénmalig belastingvrij een bedrag aanvullend schenken, onder de voorwaarden die voor de extra hoge vrijstelling gelden. Van deze hogere schenking moet jij wel aangifte doen. Hierbij dien jij een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling. Sinds 2012 hoef jij hiervoor niet meer naar de notaris!

  • Rekenhulp schenkbelasting