• Meetekenen ouders

  • Stel dat jouw lening op eigen inkomen niet gedragen kan worden en jouw ouder(s) jou (tijdelijk) willen helpen. Jouw ouders worden dan hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Deze regeling stelt wel voorwaarden aan het inkomen en draagkracht van jouw ouder(s). Zij moeten het deel kunnen betalen dat jij (het kind) tekortkomt met jouw huidige inkomen. Dat wordt veelal beperkt tot maximaal 30% van de annuïtaire lening. Echter door de hoofdelijke aansprakelijkheid worden jouw ouders wel aansprakelijk voor de hele lening. Daarnaast moeten jouw ouders natuurlijk ook hun eigen lasten kunnen dragen.

  • Banken worden steeds strenger bij het bepalen van de maximale hypotheek die jij kan krijgen. Dat heeft veel gevolgen, met name voor starters. Het kopen van een woning als starter was al lastig door de hoge huizenprijzen. Door de strengere hypotheekverstrekking zijn er nu nog minder mogelijkheden. Met een stukje extra zekerheid van jouw ouders wil de bank misschien wel verder gaan?

  • Bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag kijkt de bank vooral naar: jouw inkomen, misschien een beetje het toekomstperspectief daarvan, en het onderpand. Ze willen het uitgeleende geld immers graag terug. Wanneer jouw inkomenssituatie (net) niet voldoende is voor de benodigde hypotheek, kan het zijn dat jouw ouders als extra zekerheid kunnen dienen.

  • Vroeger wilden banken nog weleens akkoord gaan met een borgstelling. Daarbij tekenden de ouders een document waarin ze aangaven borg te staan voor hun kind. Tegenwoordig willen banken een sterkere zekerheid: de ouders moeten meetekenen als hoofdelijk aansprakelijke voor de hypotheek. Iedere hoofdelijk aansprakelijke kan door de bank voor de hele lening aangesproken worden op de terugbetaling ervan. Voldoe jij jouw maandlasten niet, dan kunnen ze met deze constructie bij jouw ouders aankloppen.

    Meetekenen van de ouders is alleen een optie voor banken als het verschil tussen de benodigde lening en de maximale lening ‘op eigen kracht’ niet te groot is. Iedere bank hanteert hiervoor eigen regels. Vaak is een criterium bovendien dat er sprake moet zijn van een duidelijk te verwachten inkomensstijging, waardoor het kind de hypotheek binnen een aantal jaren wel op het eigen inkomen kan dragen. Vanzelfsprekend zijn ook de inkomens- en vermogenssituatie van jouw ouders bepalend voor de mogelijkheden. Er zijn overigens ook banken die helemaal niets doen met medeaansprakelijkheid van de ouders.

    Op het moment dat jouw inkomen zodanig gestegen is dat jij de hypotheek volgens de normen van de bank op eigen kracht kunt dragen, kunnen jouw ouders ontslagen worden. Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat zij verwijderd worden als hoofdelijk aansprakelijke en jij in het vervolg alleen (of met jouw partner) aansprakelijk bent voor de hypotheek. Om dit te realiseren moet natuurlijk jouw inkomen aangetoond worden. Dit ontslag vergt doorgaans wel administratiekosten, maar een bezoek aan de notaris is niet nodig.