• Wij krijgen gezinsuitbreiding

 • Vanaf het moment dat jouw kinderwens uitkomt, heeft dit invloed op jouw besteedbaar inkomen en mogelijk ook op jouw woonwensen. In welke leeftijdsfase kinderen ook zijn, een deel van jouwbesteedbaar inkomen gaat op aan de kosten voor hun onderhoud. Het is goed om te kijken wat gezinsuitbreiding betekent voor jouw inkomsten, jouw uitgaven en de betaalbaarheid van de hypotheek.

 • Bij baby’s en jonge kinderen zitten de grootste kosten veelal in minder werken en kosten van kinderopvang. Als kinderen gaan studeren en misschien zelfs op kamers gaan, dan moet jij rekening houden met kosten voor collegegeld, boeken en het levensonderhoud. Het NIBUD heeft informatie over hoeveel procent van het besteedbaar inkomen gemiddeld wordt besteed aan kinderen. Samen maken wij vooraf een inschatting van de kosten die jij besteedt aan de kinderen, waarna wij samen een berekening kunen maken hoeveel jij aan jouw woonwensen kunt besteden.

  Misschien ben jij en/of jouw partner van plan minder te gaan werken. Dan daalt jouw besteedbaar inkomen, terwijl de maandelijkse woonlasten gelijk blijven en de kosten van het huishouden door de kinderen toenemen. Mogelijk is het dan interessant om de maandlasten te verlagen, door bijvoorbeeld extra af te lossen of extra in te leggen.

  Denk aan kinderkamer, grotere auto en kosten kinderopvang. Jij kan dit op verschillende manieren financieren. Als jij leent via jouw hypotheek, dan is de rente lager dan bij een Doorlopend Krediet. Besteedt jij het geld aan de verbouwing van jouw woning dan is de rente meestal fiscaal aftrekbaar.

  Heb jij nog voldoende ruimte binnen de hypothecaire inschrijving van jouw hypotheek? Dan kan jij jouw bestaande hypotheek waarschijnlijk ophogen.

  Als jij een tweede hypotheek afsluit, kan jij overwegen om de gehele hypotheek van vorm te veranderen naar een nieuwe hypotheek met een hoger bedrag. Als jouw woning onvoldoende overwaarde heeft om een tweede hypotheek te krijgen dan kan jij misschien lenen op basis van een taxatierapport op basis van de waarde na verbouwing.

  Als jij wil verbouwen en jouw woning heeft onvoldoende overwaarde om een tweede hypotheek te krijgen, dan kan jij kiezen voor een Persoonlijke Lening.

  Gaat één of beiden partners minder werken, pas dan de overlijdensrisicoverzekering daarop aan. Jouw inkomen wordt namelijk minder en er moet opnieuw worden bekeken of jij nog steeds in jouw huis kan blijven wonen als jij of jouw partner komt te overlijden. Heb jij een inkomensverzekering, dan moet deze ook worden aangepast als jouw inkomen flink daalt.

  De geboorte van een kind heeft gevolgen voor jouw verzekeringen. Meld dit dan ook bij jouw verzekeringsmaatschappij, zodat jouw kind is meeverzekerd. Denk hierbij aan jouw zorgverzekering.

  Jouw woonlasten blijven gelijk. Als jij minder gaat werken, kan jouw inkomen flink dalen. Mogelijk kunnen jouw woonlasten verminderd worden door bijvoorbeeld aanpassingen in de aflossingen of premiebetalingen. Misschien is aanpassen van de hypotheekvorm / rentevorm naar een andere hypotheekvorm een optie om jouw maandelijkse lasten te verminderen.