• ECHTSCHEIDING  • Scheiden

  • Kijken is begrijpen - Klik op de afbeelding voor onze uitleg in woord en beeld.

  • In deze video:
   • Als je gaat scheiden, verdeel je op dat moment alles wat je samen hebt.
   • Dit geldt ook voor je hypotheek
   • Vaak wil een van de partners in het huis blijven wonen.
   • Je adviseur maakt het voor je inzichtelijk

 • Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. Als je besluit te scheiden, ga je een heel emotionele periode tegemoet. In al die emotie moet je er ook rekening mee houden dat er financieel het nodige moet worden geregeld. Hoe verdeel je bijvoorbeeld de inboedel? En wat gaan jullie doen met de verzekeringen?

 • Lees meer over echtscheiding en waar je allemaal rekening mee moet houden. • De woning wordt verkocht

 • De gezamenlijke woning wordt verkocht. Bijvoorbeeld omdat jij geen hypotheek kunt krijgen die op de nieuwe situatie is aangepast, of omdat jullie allebei een nieuwe start willen maken. Zolang de woning nog niet is verkocht, blijft de woning gemeenschappelijk eigendom. Ook als één van de partners het huis verlaat.

 • Bij de verkoop wordt de hypotheek afgelost. Blijft er na de aflossing van de lening een bedrag over? Dat heet overwaarde. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen wordt de overwaarde 50-50 verdeeld. Anders worden voor de verdeling de huwelijkse voorwaarden aangehouden.

  Let op:

  Als jij binnen drie jaar een nieuwe koopwoning koopt, gebruik dan deze overwaarde voor de nieuwe woning. Doe jij dit niet, dan is dat gedeelte van jouw nieuwe hypotheekbedrag niet fiscaal aftrekbaar. Dit heet de bijleenregeling.

  Stel, jij verkoopt jouw woning en er is €20.000,- overwaarde. Die kun jij natuurlijk besteden aan een nieuwe auto of de verbouwing van jouw nieuwe woning. Maar de fiscus ziet graag dat jij die overwaarde voor een nieuwe hypotheek gebruikt.

  Als jij binnen drie jaar een nieuwe woning koopt voor bijvoorbeeld €200.000,-, en jij gebruikt de overwaarde van jouw oude woning in jouw nieuwe hypotheek, dan is de gehele hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Doe jij dit niet, dan mis jij de hypotheekrenteaftrek over het bedrag van de overwaarde uit de oude woning. Van jouw nieuwe hypotheek is dan de rente over €180.000,- fiscaal aftrekbaar. De rente over €20.000,- niet.

  Een restschuld is de hypotheekschuld die overblijft na de verkoop van de woning. De restschuld wordt 50-50 verdeeld, of volgens de huwelijkse voorwaarden.

  Er bestaat een tijdelijke regeling om het financieren van restschuld makkelijker te maken. Als jij een lening afsluit om de restschuld te financieren, dan is de rente over deze lening fiscaal aftrekbaar in box 1, met een maximale duur van 15 jaar. Deze regeling geldt voor restschulden die ontstaan tot 1 januari 2018.

 • Jij blijft in de woning wonen

 • In dit geval moet jij jouw ex-partner uitkopen. Jullie zijn immers samen eigenaar. Voor 50% als jij in gemeenschap van goederen getrouwd bent, of volgens de verdeling in de huwelijke voorwaarden. Ook eventuele overwaarde of een restschuld moeten jullie onderling verrekenen volgens die verdeelsleutel.

 • Jij kunt jouw partner uitkopen met eigen geld, maar de meeste mensen moeten dit met geleend geld doen. Het is niet meer mogelijk om de hypotheek één op één over te nemen. Voor het gedeelte van de woning dat jij overneemt, moet jij een nieuwe hypotheek afsluiten. Op deze nieuwe hypotheek rust een aflossingsverplichting, ongeacht of deze ook op de oude hypotheek rust.

  De hypotheekverstrekker beoordeelt of jij voldoende inkomen verdient om de bestaande hypotheek over te nemen én het extra hypotheekbedrag. Ze houdt hierbij ook rekening met eventuele alimentatie. Alimentatie die jij betaalt, heeft een negatief effect op jouw maximale hypotheekbedrag. Alimentatie die jij ontvangt wordt gezien als inkomen en heeft dus een positief effect op jouw maximale hypotheekbedrag.

  • Jij mag maximaal 50% van de waarde van de woning lenen als aflossingsvrije hypotheek. Let wel op het aspect van fiscale aftrek omdat je na 01-01-2013 voor fiscale aftrek in principe moet aflossen.

  • Jij moet het overige deel aflossen, ten minste op basis van annuïteiten. Hiervoor kun jij kiezen uit twee hypotheekvormen: de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Dit overige deel wordt gezien als een nieuwe hypotheek.

  Waarde van de woning: €200.000,-

  Huidige hypotheek: €200.000,-

  Situatie na echtscheiding:

  • Maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij: €100.000,- (voor fiscale renteaftrek moet dit deel reeds ook vòòr 01-01-2013 aflossingsvrij zijn geweest).

  • Het overige deel wordt afgelost in een nieuwe hypotheek.

  Hypotheekrenteaftrek

  De hypotheekrente blijft voor jouw fiscaal aftrekbaar. Tenzij jij een overwaarde had en die niet hebt gebruikt voor het nieuwe hypotheekdeel. Dan is de hypotheekrente over het bedrag van die overwaarde niet fiscaal aftrekbaar.

 • Jouw ex-partner blijft in de woning wonen

 • Jij wordt uitgekocht door jouw ex-partner. Als jij niet meer meebetaalt aan de woning, hoeft jij er alleen nog voor te zorgen dat de leningsovereenkomst wordt aangepast.

 • De leningsovereenkomst en hypotheekakte staan op twee namen als jullie beiden eigenaar zijn. In ieder geval moet de leningsovereenkomst gewijzigd worden, anders blijven jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van rente en aflossing. Als jij uit de woning vertrekt moet jij er voor zorgen dat jij “ontslagen wordt uit hoofdelijke aansprakelijkheid”. Veel notarissen vragen (tevens) een verklaring van de bank dat zij de ontslagen partner niet meer zal aanspreken onder de hypotheek.

  Als jij mee blijft betalen aan de woning, zijn er twee mogelijkheden:

  Jij betaalt de hele hypotheek:

  • De helft van de rente is fiscaal aftrekbaar voor jou, onder de eigenwoningregeling, tot 24 maanden na het vertrek uit de woning.

  • De andere helft is fiscaal aftrekbaar als betaalde alimentatie. Jouw ex-partner moet dit bedrag opgeven als ontvangen alimentatie. De ontvangen alimentatie is fiscaal belast, het rente aandeel van jouw ex-partner is fiscaal aftrekbaar.

  • Jullie geven beiden 50% van het eigenwoning forfait op.

  • Jij mag deze 50% ook opgeven als aftrekbare betaalde alimentatie, en jouw ex-partner moet dit opgeven als belaste, ontvangen alimentatie. Tenzij jij huur ontvangt van jouw ex-partner, dan gaat dit hele punt niet op.

  Jij betaalt nog de helft van de hypotheek:

  • De rente is fiscaal aftrekbaar onder de eigenwoningregeling. Ook hier geldt de termijn van voor maximaal 24 maanden.

  • Jij moet 50% van het eigenwoningforfait opgeven. Ditzelfde bedrag is aftrekbaar als alimentatie.

  • Jouw ex-partner moet ook 50% van het eigenwoningforfait opgeven. Ditzelfde bedrag moet jouw ex-partner ook opgeven als ontvangen alimentatie. Vanzelfsprekend mag jouw ex-partner ook de betaalde hypotheekrente aftrekken.

  Na de termijn van 24 maanden is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar voor jou omdat jij in een andere woning woont en de '24-maandsregeling' dan ten einde is gekomen voor jou. Jouw ex-partner moet dan de helft van de WOZ waarde opgeven als bezit in box 3. De lening voor het huis mag jij weer aftrekken van jouw vermogen in box 3. Als jouw ex-partner ook na 24 maanden geen huur aan jou betaalt, blijft het eigenwoning forfait van kracht. Een bedrag ter grootte van het halve eigenwoning forfait geldt als alimentatie. Aftrekbaar voor jou, belast voor jouw ex-partner.

 • Alimentatieverzekering

 • De scheiding van jouw partner is in gang gezet, of misschien is de scheiding al volledig geregeld. Voor jou en jouw kinderen is het noodzakelijk om jouw financiële zaken, zoals de alimentatie, goed te regelen. Waarschijnlijk zal voor één van jullie een groot gedeelte van de inkomsten uit alimentatie bestaan.

 • Neem jij na jouw scheiding de zorg van jullie kinderen op zich? Dan is de kans groot dat de alimentatie jouw grootste inkomstenbron is. Jij bent dan zeer afhankelijk van de alimentatiebetalingen van jouw ex-partner.

  Overweeg jij een alimentatieverzekering? Wij kunnen jou er alles over vertellen.

  Heb jij al bedacht wat er gebeurt als jouw ex-partner plotseling komt te overlijden? Wanneer de alimentatieplichtige overlijdt, stopt de alimentatie direct. Jij hebt dan plotseling geen inkomsten meer. Zoek jij naar zekerheid als het gaat om jouw inkomen? Dan biedt een alimentatieverzekering uitkomst.

  Een alimentatieverzekering is een verzekering die bij overlijden jouw inkomstenbron uit alimentatie verzekert.

  Als alimentatieplichtige kun jij met een alimentatieverzekering ook verzekeren dat jouw kinderen kinderalimentatie blijven ontvangen, mocht jij komen te overlijden.

  Verzekeraar TAF biedt een alimentatieverzekering aan, waarmee jij je kunt verzekeren tegen het verlies van alimentatie als gevolg van overlijden. De alimentatieverzekering is exact aan te passen aan de afgesproken te betalen alimentatie, ook wel alimentatieverplichting genoemd. Zo ben jij, ook als jouw ex-partner komt te overlijden, verzekerd van constante inkomsten tegen een niet te hoge premie.

  Financieel advies

  Uw financiële zaken goed regelen is erg belangrijk, voor nu en voor de toekomst. Zeker als jij kinderen hebt, is het een geruststellende gedachte dat er altijd alimentatie voor hen beschikbaar zal zijn. Maak een afspraak met een financieel deskundige bij de Hypotheekxpert. Hij adviseert jou over de Alimentatiepolis in jouw persoonlijke situatie.


 • Belastingdienst.nl - Scheiden of uit elkaar gaan.