• Samenwonen of trouwen

  • foto
  • De Hypotheekxpert - Onbezorgd wonen via dé erkend financieel adviseur in verzekeringen en hypotheken.

  • Onafhankelijk advies

  • Financiële diensten zijn vaak ingewikkeld. De ene keer omdat er speciale fiscale regels gelden. De andere keer omdat jij voor een langere tijd een overeenkomst aangaat die een grote hap neemt uit jouw besteedbaar inkomen. Het is dus belangrijk dat jij je goed laat adviseren.

Partners die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, is niets voor geregeld. Bijvoorbeeld bij overlijden verkrijgt de partner niets van de overleden partner. Alle bezittingen en schulden blijven voor ieder apart. In een samenlevingsovereenkomst kan worden vastgelegd wie welke kosten draagt, wat er gaat gebeuren bij het uit elkaar gaan en bij overlijden. Ook is een samenlevingsovereenkomst vaak een vereiste voor pensioenrechten bij het overlijden van de partner.

Een samenlevingsovereenkomst kan in principe onderhands worden opgesteld, maar het is niet aan te raden. De Belastingdienst en verzekeraars zullen uitsluitend een notariële samenlevingsovereenkomst accepteren.

Huiseigenaren doen er verstandig aan om een samenlevingscontract op te stellen. Hierin kunnen concrete afspraken worden vastgelegd over het huis. Als het huis van één van beiden is, komt de niet-eigenaar in een lastige positie bij het verbreken van de relatie. De niet-eigenaar van het huis heeft geen rechten. Ook als hij of zij geïnvesteerd heeft in het huis of meebetaald heeft aan de aflossing.

De voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, zijn gelijk aan trouwen. Ook een geregistreerd partnerschap sluit je af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het partnerschap ga je automatisch aan in gemeenschap van goederen, tenzij je het anders regelt. Dat betekent dat alle bezittingen, maar ook alle schulden van jullie samen zijn.

Een kind dat in een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt geboren, heeft hen direct allebei als ouder. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent. Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind.

Verder kun je een geregistreerd partnerschap laten ontbinden zonder tussenkomst van een rechter (bij een huwelijk is dit niet het geval). Beide partners moeten het dan wel met elkaar eens zijn en geen kinderen hebben. Zijn de partners het niet eens en/of zijn er minderjarige kinderen in het spel? Dan moet het partnerschap via de rechter worden ontbonden.

Bij een geregistreerd partnerschap is het niet mogelijk om te scheiden van tafel en bed. In een huwelijk kan dit wel.

Met het jawoord beloof je elkaar niet alleen eeuwige trouw. Een heleboel zaken veranderen op dat moment automatisch. Denk aan fiscale zaken, maar ook aan je pensioen en het erfrecht. Als je trouwt, doe je dat automatisch ‘in gemeenschap van goederen’. Je kunt het ook anders regelen, en huwelijkse voorwaarden opstellen.

IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Als je trouwt in gemeenschap van goederen, zijn alle bezittingen van beide partners. Het maakt niet uit of die bezittingen er al waren voor het huwelijk of partnerschap, of dat je die daarna hebt aangeschaft. Dat geldt ook voor eventuele schulden; je bent allebei aansprakelijk. Hiermee wordt bedoeld dat de schuldeiser van de ene partner beslag kan laten leggen op al jullie bezittingen. Dus ook de bezittingen die eerst van jou waren.

ONDER HUWELIJKS- OF PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Om bovengenoemde redenen kan het handig zijn huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te laten opstellen. Bijvoorbeeld als iemand een eigen zaak heeft. Je kunt allerlei verschillende vormen kiezen, waaronder de zogenoemde ‘koude uitsluiting’. Daarbij is iedere vorm van gemeenschappelijk inkomen of vermogen uitgesloten.

Het is het makkelijkst om deze voorwaarden voor je huwelijk vast te stellen. Dat doe je bij een notaris. Dat kan ook nog als je al getrouwd bent, maar dan is het wel lastiger en duurder.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden maken.

Wat is er per 1 januari 2018 veranderd?

Vanaf deze datum trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Bent u ondernemer?

Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Voor mensen die vanaf 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt deze wet ook. U kunt na 1 januari 2018 nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Dit kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Meer over voorwaarden

Welke regels gelden voor huwelijken en partner­schappen van vóór 1 januari 2018? Mensen trouwden automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Voor hen verandert er niets. Alle bezittingen en schulden zijn dan van u samen. Dus ook de bezittingen en schulden die vóór het trouwen van u persoonlijk waren. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn van u samen. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u ondernemer bent, is uw eigen zaak na het huwelijk van u samen. Schuldeisers van uw zaak kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezit. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kunt u dit voorkomen. Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden. Voor mensen die kozen voor een geregistreerd partnerschap vóór 2018 gold ook de algehele gemeenschap van goederen.

Administratie bijhouden

Als u langer samen bent, kan het voorkomen dat het niet meer duidelijk is welke spullen precies van u zijn. Dat kan voor problemen zorgen als u ooit uit elkaar gaat. Hou daarom een goede administratie bij. Dan kunt u altijd aantonen dat u eigenaar bent. Voor aangekochte spullen kan dat een factuur of ontvangstbewijs zijn waarop uw naam staat vermeld. Bij een ontvangen erfenis is de akte van verdeling uw bewijs.

Samenwonen

Als u samenwoont, blijft uw situatie ongewijzigd. De nieuwe wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingscontract laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.


Onafhankelijk advies

Ga jij samenwonen of trouwen, dan besteedt de hypotheekxpert onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen:

Waarschijnlijk hebben jullie allebei eigen verzekeringen en andere financiële diensten. Deze zullen nu deels beëindigd moeten worden en deels worden samengevoegd.

Samenleven betekent ook voor elkaar zorgen. In goede tijden, maar ook in slechte tijden. Het is verstandig om op tijd te starten met het veilig opbouwen van financiële reserves.

Als jouw partner overlijdt, is het prettig als jullie samen je financiële situatie goed hebben geregeld. Anders wordt jij mogelijk opeens geconfronteerd met claims van erfgenamen van jouw partner.

Bij levensverzekeringen en hypotheken is het belangrijk goed te regelen welke partner wat betaalt. Verkeerde keuzes kunnen een aanzienlijk fiscaal nadeel tot gevolg hebben.


Samen de juiste keuzes maken

Jij en jouw partner zullen in de toekomst nieuwe keuzes maken. Keuzes die gevolgen kunnen hebben voor financiële diensten die jullie eerder hebben afgesloten. Juist dan is het belangrijk dat je één financieel adviseur hebt. Een adviseur die jou en jouw partner kent. En jullie waarschuwt als er op het gebied van wet- en regelgeving ontwikkelingen zijn die voor jullie belangrijk kunnen zijn.


Een adviseur die daarnaast regelmatig controleert of het pakket financiële diensten nog wel aansluit bij jullie actuele situatie. Iemand bij wie jullie terecht kunnen als jullie vragen hebben over de financiële producten die jullie hebben gesloten. Een adviseur die jullie helpt als jullie onverhoopt te maken krijgen met schade. Kortom: jullie Erkend Hypothecair Planner is er voor jullie. Nu en in de toekomst!